Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:626 · Visa fulltext
Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379
Ändring, SFS 2022:288
Rubrik: Lag (2022:288) om ändring i lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7, 9, 10, 11, 23, 25, 30, 31 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 7 a, 7 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g §§
Ikraft: 2022-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:143, bet. 2021/22:TU13, rskr. 2021/22:234