Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:600 · Visa fulltext
Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:601
Rubrik: Lag (2021:601) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 10, 14 §§
Ikraft: 2023-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:602
Rubrik: Lag (2021:602) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 16, 17 §§, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 4 §, 7 kap. 12 §; nya 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2022:391
Rubrik: Lag (2022:391) om ändring i lagen (2021:601) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: utgår 1 kap. 2 § i 2021:601
Förarbeten: Prop. 2021/22:204, bet. 2021/22:SoU32, rskr. 2021/22:288
Ändring, SFS 2022:392
Rubrik: Lag (2022:392) om ändring i lagen (2021:602) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § i 2021:602
Förarbeten: Prop. 2021/22:204, bet. 2021/22:SoU32, rskr. 2021/22:288
Ändring, SFS 2022:393
Rubrik: Lag (2022:393) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. p 4, 5, 6, 8, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2021/22:204, bet. 2021/22:SoU32, rskr. 2021/22:288
Ändring, SFS 2022:394
Rubrik: Lag (2022:394) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2023-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:204, bet. 2021/22:SoU32, rskr. 2021/22:288
Ändring, SFS 2022:1146
Rubrik: Lag (2022:1146) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3, 4, 5 §§ betecknas 3 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. de nya 3 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 § sätts närmast före 3 kap. 7 §; nya 3 kap. 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 6 §§
Ikraft: 2022-07-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2023:403
Rubrik: Lag (2023:403) om ändring i lagen (2022:394) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr. till 2022:394; ny p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:394
Förarbeten: Prop. 2022/23:110, bet. 2022/23:SoU25, rskr. 2022/23:214
Ändring, SFS 2023:491
Rubrik: Förordning (2023:491) om ikraftträdande av lagen (2022:394) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ikrafttr. av 2022:394
Ikraft: 2023-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:492
Rubrik: Förordning (2023:492) om ikraftträdande av lagen (2021:601) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ikrafttr. av 2021:601