Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:54 · Visa fulltext
Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2021-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182
Tidsbegränsad: 2021-10-01
Ändring, SFS 2021:231
Rubrik: Lag (2021:231) om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2021-03-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229
Ändring, SFS 2021:702
Rubrik: Lag (2021:702) om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts.giltighet; ändr. 1, 3, 10, 11, 15, 16 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 a §
Ikraft: 2021-06-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:416
Ändring, SFS 2021:939
Rubrik: Lag (2021:939) om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:14, bet. 2021/22:NU6, rskr. 2021/22:16