Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:516 · Visa fulltext
Fastighetsmäklarlag (2021:516)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2022:1030
Rubrik: Lag (2022:1030) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2021:516)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376