Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:4 · Visa fulltext
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-01-10 , överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Tidsbegränsad: 2022-02-01
Ändring, SFS 2021:861
Rubrik: Lag (2021:861) om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1