Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:363 · Visa fulltext
Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274
Ändring, SFS 2022:922
Rubrik: Lag (2022:922) om ändring i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381