Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:319 · Visa fulltext
Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:124, bet. 2020/21:TU11, rskr. 2020/21:264