Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1336 · Visa fulltext
Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2028-02-01
Ändring, SFS 2021:1337
Rubrik: Förordning (2021:1337) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen
Omfattning: upph. bil.3; ändr. 16 §, bil. 1, 2, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:286
Rubrik: Förordning (2022:286) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 19, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2022-07-02
Ändring, SFS 2023:949
Rubrik: Förordning (2023:949) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2024-02-01