Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:133 · Visa fulltext
Förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:780
Rubrik: Förordning (2021:780) om ändring i förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2021-08-01