Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:949 · Visa fulltext
Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 2021-12-17 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/1937