Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:8 · Visa fulltext
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-01-10 överg.best.
Upphävd: 2022-04-01
Ändring, SFS 2021:114
Rubrik: Förordning (2021:114) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 7 kap.
Ikraft: 2021-02-14 överg.best.
Ändring, SFS 2021:115
Rubrik: Förordning (2021:115) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:161
Rubrik: Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§; nya 8 kap., 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-03-11
Ändring, SFS 2021:356
Rubrik: Förordning (2021:356) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; nya 3 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:372
Rubrik: Förordning (2021:372) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ny 7 kap.
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:373
Rubrik: Förordning (2021:373) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2021:811
Ändring, SFS 2021:724
Rubrik: Förordning (2021:724) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 5, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 2 a, 3 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:811
Rubrik: Förordning (2021:811) om ändring i förordningen (2021:373) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2021:373
Ändring, SFS 2021:812
Rubrik: Förordning (2021:812) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 7, 8 kap.; ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:863
Rubrik: Förordning (2021:863) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 3 kap. 2 a, 6 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-09-29 överg.best.
Ändring, SFS 2021:864
Rubrik: Förordning (2021:864) om fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:1084
Rubrik: Förordning (2021:1084) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 §; nya 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1309
Rubrik: Förordning (2021:1309) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraft: 2021-12-24
Ändring, SFS 2022:2
Rubrik: Förordning (2022:2) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5 §§; nya 8 kap., 3 kap. 6 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-12 överg.best.
Ändring, SFS 2022:22
Rubrik: Förordning (2022:22) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-19 överg.best.
Ändring, SFS 2022:33
Rubrik: Förordning (2022:33) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-31
Ändring, SFS 2022:104
Rubrik: Förordning (2022:104) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-02-09 överg.best.
Ändring, SFS 2022:218
Rubrik: Förordning (2022:218) om upphävande av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph.