Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:631 · Visa fulltext
Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:229
Rubrik: Förordning (2022:229) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 §; nya 4 a kap., 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-04-26
Ändring, SFS 2022:395
Rubrik: Förordning (2022:395) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 4 kap., p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 7 kap. 4 a §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1203
Rubrik: Förordning (2022:1203) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ny 5 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-25 överg.best.