Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:631 · Visa fulltext
Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:229
Rubrik: Förordning (2022:229) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 §; nya 4 a kap., 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-04-26
Ändring, SFS 2022:395
Rubrik: Förordning (2022:395) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 4 kap., p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 7 kap. 4 a §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1203
Rubrik: Förordning (2022:1203) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ny 5 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-25 överg.best.
Ändring, SFS 2023:531
Rubrik: Förordning (2023:531) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 7 kap. 9, 10, 14 §§
Ikraft: 2023-10-03
Ändring, SFS 2024:236
Rubrik: Förordning (2024:236) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Omfattning: ny p 14 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2024-05-26