Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:54 · Visa fulltext
Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2021-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182
Tidsbegränsad: 2021-10-01
Ändring, SFS 2021:231
Rubrik: Lag (2021:231) om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2021-03-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229
Ändring, SFS 2021:702
Rubrik: Lag (2021:702) om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts.giltighet; ändr. 1, 3, 10, 11, 15, 16 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 a §
Ikraft: 2021-06-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:416
Ändring, SFS 2021:939
Rubrik: Lag (2021:939) om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:14, bet. 2021/22:NU6, rskr. 2021/22:16