Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:423 · Visa fulltext
Lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2021-07-01 , överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:118, bet. 2020/21:SfU22, rskr. 2020/21:301
Tidsbegränsad: 2023-01-01