Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:34 · Visa fulltext
Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2022:406
Rubrik: Lag (2022:406) om ändring i lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 12, 15, 23 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272