Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:273 · Visa fulltext
Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2021-05-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203
Tidsbegränsad: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:587
Rubrik: Förordning (2021:587) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 9, 11 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 6 a §
Ikraft: 2021-07-02
Förarbeten: Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385
Ändring, SFS 2021:725
Rubrik: Förordning (2021:725) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Omfattning: ny 6 b §
Ikraft: 2021-07-02
Förarbeten: Prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419
Ändring, SFS 2021:726
Rubrik: Förordning (2021:726) om ändring i förordningen (2021:587) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021
Omfattning: ändr. 1, 11 §§ i 2021:587
Förarbeten: Prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419
Ändring, SFS 2021:815
Rubrik: Förordning (2021:815) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-08-02
Ändring, SFS 2022:97
Rubrik: Förordning (2022:97) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-02-21