Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:227 · Visa fulltext
Förordning (2021:227) om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.