Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1078 · Visa fulltext
Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2022-01-01