Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1070 · Visa fulltext
Lag (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:221, bet. 2021/22:SoU5, rskr. 2021/22:29