Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1001 · Visa fulltext
Förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904