Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:730 · Visa fulltext
Förordning (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2020-07-20 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-10-01
Ändring, SFS 2020:1296
Rubrik: Förordning (2020:1296) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:567
Rubrik: Förordning (2021:567) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ny 1 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.