Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:62 · Visa fulltext
Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Tidsbegränsad: 2025-04-01
Ändring, SFS 2022:328
Rubrik: Lag (2022:328) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:510
Rubrik: Lag (2022:510) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: ändr. 24, 32 §§
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:711
Rubrik: Lag (2022:711) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: ändr. 9, 14, 30 §§, rubr. närmast före 9, 30 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2023:540
Rubrik: Lag (2023:540) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29 §§; nya 4 a, 4 b, 6 a §§
Ikraft: 2023-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:126, bet. 2022/23:JuU31, rskr. 2023/24:2
Ändring, SFS 2024:329
Rubrik: Lag (2024:329) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: ändr. 9 §; ny 6 b §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:108, bet. 2023/24:JuU26, rskr. 2023/24:216
Ändring, SFS 2024:566
Rubrik: Lag (2024:566) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 7, 8, 10, 12, 14, 18, 29, 31 §§; nya 8 a, 8 b, 11 a §§
Ikraft: 2024-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:117, bet. 2023/24:JuU24, rskr. 2023/24:264