Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:526 · Visa fulltext
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:172, bet. 2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360
Upphävd: 2022-04-01
Ändring, SFS 2020:1192
Rubrik: Lag (2020:1192) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:38, bet. 2020/21:SoU6, rskr. 2020/21:115
Ändring, SFS 2021:7
Rubrik: Lag (2021:7) om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraft: 2021-01-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:325
Rubrik: Lag (2021:325) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:107, bet. 2020/21:SoU34, rskr. 2020/21:273
Ändring, SFS 2021:860
Rubrik: Lag (2021:860) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-09-30
Förarbeten: Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1
Ändring, SFS 2022:29
Rubrik: Lag (2022:29) om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; upph. 12 §; ändr. 3, 4, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128.
Ändring, SFS 2022:215
Rubrik: Lag (2022:215) om upphävande av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197