Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:434 · Visa fulltext
Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:558
Rubrik: Förordning (2020:558) om ikraftträdande av lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang
Omfattning: ikrafttr.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU