Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:421 · Visa fulltext
Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:106, bet. 2019/20:JuU24, rskr. 2019/20:273
Ändring, SFS 2022:921
Rubrik: Lag (2022:921) om ändring i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381