Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:374 · Visa fulltext
Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2020-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20: FiU59, rskr. 2019/20:276
Tidsbegränsad: 2021-01-01