Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:32 · Visa fulltext
Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Upphävd: 2024-11-01
Ändring, SFS 2021:1156
Rubrik: Lag (2021:1156) om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:180
Rubrik: Lag (2022:180) om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Omfattning: ändr. 2, 5, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2023-02-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2023:802
Rubrik: Lag (2023:802) om upphävande av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Omfattning: upph.
Ikraft: 2024-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47