Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:266 · Visa fulltext
Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2021:1265
Rubrik: Förordning (2021:1265) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1333
Rubrik: Förordning (2021:1333) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: nya 6 a, 16 a §§
Ikraft: 2022-01-15
Ändring, SFS 2022:1385
Rubrik: Förordning (2022:1385) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-09-20 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1473
Rubrik: Förordning (2022:1473) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:3
Rubrik: Förordning (2023:3) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: ändr. 7, 16 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2023-03-01
Ändring, SFS 2024:218
Rubrik: Förordning (2024:218) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 5 a, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2024-05-22