Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:26 · Visa fulltext
Förordning (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1263
Rubrik: Förordning (2021:1263) om ändring i förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-01-17