Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:198 · Visa fulltext
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2020-04-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:143, bet. 2019/20:CU26, rskr. 2019/20:205
Tidsbegränsad: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:300
Rubrik: Lag (2020:300) om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Omfattning: ändr. 1, 13 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§; nya 1 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 14, 16, 20, 27 §§
Ikraft: 2020-05-18
Förarbeten: Prop. 2019/20:163, bet. 2019/20:CU29, rskr. 2019/20:265
Ändring, SFS 2020:1154
Rubrik: Lag (2020:1154) om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2020/21:41, bet. 2020/21:CU5, rskr. 2020/21:98