Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:115 · Visa fulltext
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2020-03-16
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:1
Tidsbegränsad: 2022-08-01
Ändring, SFS 2020:149
Rubrik: Förordning (2020:149) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12, 13, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2020-03-22
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:2
Ändring, SFS 2020:188
Rubrik: Förordning (2020:188) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 6, 10 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2020-04-06
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:4
Ändring, SFS 2020:257
Rubrik: Förordning (2020:257) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 1 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2020-04-27
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:6
Ändring, SFS 2020:732
Rubrik: Förordning (2020:732) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 1, 11 a §; ny 11 b §
Ikraft: 2020-08-10
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:9
Ändring, SFS 2020:957
Rubrik: Förordning (2020:957) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 1 §; ny 11 c §
Ikraft: 2020-11-23
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2020:10
Ändring, SFS 2021:10
Rubrik: Förordning (2021:10) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2021-01-11
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2021:1
Ändring, SFS 2021:128
Rubrik: Förordning (2021:128) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2021:370
Rubrik: Förordning (2021:370) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:810
Rubrik: Förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: ändr. 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2021-08-10 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2021:4
Ändring, SFS 2022:144
Rubrik: Förordning (2022:144) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Omfattning: upph. 7, 10, 11 a, 11 b, 11 c, 12 §§, rubr. närmast före 7, 10, 11 a, 12 §§; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2022-04-01 överg.best.