Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:195 · Visa fulltext
Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-04-07 överg.best.
Upphävd: 2021-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:510
Rubrik: Förordning (2020:510) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 2020-06-22 överg.best.
Ändring, SFS 2020:511
Rubrik: Förordning (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:807
Ändring, SFS 2020:755
Rubrik: Förordning (2020:755) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 §; ny 10 a §
Ikraft: 2020-09-07
Ändring, SFS 2020:756
Rubrik: Förordning (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:806
Ändring, SFS 2020:806
Rubrik: Förordning (2020:806) om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:756
Ändring, SFS 2020:807
Rubrik: Förordning (2020:807) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:511
Ändring, SFS 2020:808
Rubrik: Förordning (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:1229
Ändring, SFS 2020:1229
Rubrik: Förordning (2020:1229) om ändring i förordningen (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:808
Ändring, SFS 2020:1230
Rubrik: Förordning (2020:1230) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1231
Rubrik: Förordning (2020:1231) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2021:138
Ändring, SFS 2021:138
Rubrik: Förordning (2021:138) om ändring i förordningen (2020:1231) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:1231
Ändring, SFS 2021:139
Rubrik: Förordning (2021:139) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2021:295
Ändring, SFS 2021:295
Rubrik: Förordning (2021:295) om ändring i förordningen (2021:139) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2021:139
Ändring, SFS 2021:296
Rubrik: Förordning (2021:296) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2021:720
Ändring, SFS 2021:720
Rubrik: Förordning (2021:720) om ändring i förordningen (2021:296) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2021:296
Ändring, SFS 2021:721
Rubrik: Förordning (2021:721) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:80
Rubrik: Förordning (2022:80) om ändring i förordningen (2021:721) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:721
Ikraft: 2022-02-07