Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:668 · Visa fulltext
Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18, direktiv (EU) 2015/1535