Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:414 · Visa fulltext
Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2021:972
Rubrik: Lag (2021:972) om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17
Ändring, SFS 2021:973
Rubrik: Lag (2021:973) om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17