Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:32 · Visa fulltext
Kustbevakningslag (2019:32)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:627
Rubrik: Lag (2021:627) om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2022-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379
Ändring, SFS 2022:327
Rubrik: Lag (2022:327) om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 7 §§; nya 3 kap. 9 a, 9 b, 15 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a, 15 a §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243