Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1297 · Visa fulltext
Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125
Ändring, SFS 2022:919
Rubrik: Lag (2022:919) om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381