Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1297 · Visa fulltext
Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125
Ändring, SFS 2022:919
Rubrik: Lag (2022:919) om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381