Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1288 · Visa fulltext
Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:473
Rubrik: Förordning (2020:473) om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1646
Rubrik: Förordning (2022:1646) om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 2023-07-02