Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:742 · Visa fulltext
Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2019-12-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:402
Rubrik: Lag (2020:402) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Omfattning: ändr. 10 kap. 15, 20, 40, 41, 45, 48, 61 §§, 16 kap. 8, 26, 37, 41 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:935
Rubrik: Lag (2020:935) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Omfattning: ny p 4 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:17, bet. 2020/21:FiU13, rskr. 2020/21:40
Ändring, SFS 2020:994
Rubrik: Lag (2020:994) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2021:269
Rubrik: Lag (2021:269) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 16, 17 §§, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 2, 3, 6, 16 §§, 14 kap. 12, 14 §§, 15 kap. 5, 10, 13 §§, 16 kap. 22 §; nya 4 kap. 3 a §, 8 kap. 3 a, 6 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2021:462
Rubrik: Lag (2021:462) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 11 kap. 25 §
Ikraft: 2021-06-30
Förarbeten: Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325