Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1288 · Visa fulltext
Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:473
Rubrik: Förordning (2020:473) om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1646
Rubrik: Förordning (2022:1646) om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 2023-07-02