Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:9 · Visa fulltext
Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:29, bet. 2017/18:SoU10, rskr. 2017/18:136