Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:759 · Visa fulltext
Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1851
Rubrik: Förordning (2018:1851) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap. 30 §, 3 kap. 14, 22, 23 §§, 4 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 2 kap. 30 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2065
Rubrik: Förordning (2018:2065) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:75
Rubrik: Förordning (2019:75) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 7 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2021:981
Rubrik: Förordning (2021:981) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:1859
Rubrik: Förordning (2022:1859) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 2 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 13, 16, 18 §§; nya 2 kap. 13 a, 18 a, 18 b §§, 3 kap. 24 §, rubr. närmast före 3 kap. 24 §
Ikraft: 2023-01-31