Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:672 · Visa fulltext
Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2018:1160
Rubrik: Lag (2018:1160) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 36 §, 10 kap. 11, 16 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1401
Rubrik: Lag (2018:1401) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 17 kap. 46, 47 §§
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1692
Rubrik: Lag (2018:1692) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 8 kap. 33, 41 §§, 11 kap. 12 §, 16 kap. 6, 32, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 23 kap. 1, 2 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 20 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:988
Rubrik: Lag (2019:988) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 50 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:986
Rubrik: Lag (2020:986) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: nuvarande 9 kap. 5 § betecknas 9 kap. 6 §; ändr. 8 kap. 7, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, den nya 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 5 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; nya 8 kap. 9 a §, 9 kap. 2 a, 5, 7, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1106
Rubrik: Lag (2020:1106) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ny 8 kap. 57 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97
Ändring, SFS 2021:545
Rubrik: Lag (2021:545) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 21 kap. 13 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318