Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:658 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Upphävd: 2021-12-01
Ändring, SFS 2019:82
Rubrik: Förordning (2019:82) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8 §§, 3 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 3 §§, bil., p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2019:200
Rubrik: Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:610
Rubrik: Förordning (2019:610) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-19
Ändring, SFS 2019:1179
Rubrik: Förordning (2019:1179) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 7, 8 §§, 7 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:117
Rubrik: Förordning (2020:117) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-14
Ändring, SFS 2020:379
Rubrik: Förordning (2020:379) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 6 §
Ikraft: 2020-06-15
Ändring, SFS 2020:493
Rubrik: Förordning (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:731
Rubrik: Förordning (2020:731) om ändring i förordningen (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil. i 2020:493
Ändring, SFS 2020:938
Rubrik: Förordning (2020:938) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-12-15
Ändring, SFS 2020:1008
Rubrik: Förordning (2020:1008) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §; nya 2 kap. 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1141
Rubrik: Förordning (2020:1141) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1290
Rubrik: Förordning (2020:1290) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:94
Rubrik: Förordning (2021:94) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10, 15 §§, bil.
Ikraft: 2021-03-02 överg.best.
Ändring, SFS 2021:157
Rubrik: Förordning (2021:157) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-04-15
Ändring, SFS 2021:749
Rubrik: Förordning (2021:749) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2021:873
Rubrik: Förordning (2021:873) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-10-25
Ändring, SFS 2021:907
Rubrik: Förordning (2021:907) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-11-05
Ändring, SFS 2021:955
Omfattning: upph.