Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:597 · Visa fulltext
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2018:1980
Rubrik: Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39
Ändring, SFS 2019:986
Rubrik: Lag (2019:986) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 2 kap. 2, 5, 6 §§, 3 kap. 2, 8, 11, 12, 14, 15 §§, 4 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 5, 7 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 5, 8 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 §§, 12 kap. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48