Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:585 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:1715
Rubrik: Lag (2018:1715) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§; ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:110
Rubrik: Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133
Ändring, SFS 2019:985
Rubrik: Lag (2019:985) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 1, 11 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1187
Rubrik: Lag (2019:1187) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:1007
Rubrik: Lag (2020:1007) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 7 § betecknas 2 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 § sätts närmast före 2 kap. 15 §; nya 2 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:13, bet. 2020/21:JuU10, rskr. 2020/21:79
Ändring, SFS 2021:76
Rubrik: Lag (2021:76) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168
Ändring, SFS 2021:952
Rubrik: Lag (2021:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: upph. 2 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap. 4, 5 §§; nuvarande 4, 5 kap., 2 kap. 15 § betecknas 5, 8 kap., 2 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, den nya 2 kap. 8 §, 3 kap. 4, 16 §§, den nya 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 15 § sätts före den nya 2 kap. 8 §; nya 4, 6, 7 kap., 2 kap. 6, 7 §§, 3 kap. 4 b §, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19
Ändring, SFS 2022:443
Rubrik: Lag (2022:443) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 c §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285