Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:42 · Visa fulltext
Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2018-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:530
Rubrik: Förordning (2018:530) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Omfattning: ändr. 4, 41 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:224
Rubrik: Förordning (2020:224) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2020:225
Rubrik: Förordning (2020:225) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1189
Rubrik: Förordning (2020:1189) om ändring i förordningen (2020:225) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:225
Ändring, SFS 2021:805
Rubrik: Förordning (2021:805) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.