Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:396 · Visa fulltext
Strålskyddslag (2018:396)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220, direktiv 2013/59/
Ändring, SFS 2018:1424
Rubrik: Lag (2018:1424) om ändring i strålskyddslagen (2018:396)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:984
Rubrik: Lag (2019:984) om ändring i strålskyddslagen (2018:396)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48