Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:318 · Visa fulltext
Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252, direktiv 2014/36/EU