Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:218 · Visa fulltext
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224
Ändring, SFS 2018:1248
Rubrik: Lag (2018:1248) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:2002
Rubrik: Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2019:1186
Rubrik: Lag (2019:1186) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:152
Rubrik: Lag (2020:152) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:51, bet. 2019/20:FöU3, rskr. 2019/20:180
Ändring, SFS 2021:1174
Rubrik: Lag (2021:1174) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45
Ändring, SFS 2022:444
Rubrik: Lag (2022:444) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285