Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:218 · Visa fulltext
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224
Ändring, SFS 2018:1248
Rubrik: Lag (2018:1248) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:2002
Rubrik: Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2019:1186
Rubrik: Lag (2019:1186) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2020:152
Rubrik: Lag (2020:152) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:51, bet. 2019/20:FöU3, rskr. 2019/20:180
Ändring, SFS 2021:1174
Rubrik: Lag (2021:1174) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45
Ändring, SFS 2022:444
Rubrik: Lag (2022:444) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285