Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2053 · Visa fulltext
Mediestödsförordning (2018:2053)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2019-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 2019:1135
Rubrik: Förordning (2019:1135) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:518
Rubrik: Förordning (2020:518) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:742
Rubrik: Förordning (2020:742) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 1, 4, 20, 26 §§; nya 3 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§; ny rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-08-13
Ändring, SFS 2020:743
Rubrik: Förordning (2020:743) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: upph. 3 a, 9 d §§; ändr. 4, 9 a, 12, 26 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1102
Rubrik: Förordning (2020:1102) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:276
Rubrik: Förordning (2021:276) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2021-04-14
Ändring, SFS 2021:277
Rubrik: Förordning (2021:277) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: upph. 3 a §; ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2023:854
Rubrik: Förordning (2023:854) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2024-01-01